Privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt.

Petsbehaviour gedragscentrum kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van Petsbehaviour gedragscentrum, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier en/of inschrijfformulier op de website aan Petsbehaviour gedragscentrum heeft verstrekt. Petsbehaviour gedragscentrum kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom Petsbehaviour gedragscentrum gegevens nodig heeft.

 

Petsbehaviour gedragscentrum verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Petsbehaviour gedragscentrum uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit hondentraining of een gedragsconsult.

 

Hoe lang Petsbehaviour gedragscentrum gegevens bewaart.

Petsbehaviour gedragscentrum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen met derden.

Petsbehaviour gedragscentrum verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van websitebezoek.

Op de website van Petsbehaviour gedragscentrum worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw device en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Petsbehaviour gedragscentrum gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@petsbehaviour.nl. Petsbehaviour gedragscentrum zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen.

Petsbehaviour gedragscentrum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Petsbehaviour gedragscentrum is via e-mail te bereiken. Door de vertrouwelijke informatie zonder encryptie via e-mail naar ons te versturen, accepteert u het risico dat deze informatie voor derden kenbaar kan worden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Petsbehaviour gedragscentrum verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Petsbehaviour gedragscentrum via info@petsbehaviour.nl. www.petsbehaviour.nl is een website van Petsbehaviour gedragscentrum.


Petsbehaviour gedragscentrum is als volgt te bereiken:

Postadres:
Waliënsestraat 160
7103 XE  Winterswijk

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
55629393

Telefoon:
06-22838415

E-mailadres:
info@petsbehaviour.nl